سامانه پایش ناوگان دانش آموزی "سپند"

تمام کاربران سپند برای دسترسی به خدمات سامانه در سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ باید قبل از ورود، نسبت به ایجاد کاربری اقدام نمایند . اولین مرتبه ورود به سامانه، فقط پس از ایجاد کاربری امکان پذیر است.
افراد و سازمان‌ها چگونه از سپند بهره می‌برند؟
شهرداری ها
شهرداری ها
شهرداری ها
شهرداری ها

شهرداری‌ها در چارچوب قوانین و مقررات اقدام به جذب اشخاص حقیقی و حقوقی نموده و درصورت واجد شرایط بودن برای آنان مجوز فعالیت وبرای خودروهای سرویس مدرسه برچسب صادر می‌نمایند. وظیفه نظارت بر عملکرد رانندگان وشرکت‌ها برعهده شهرداری‌ها می‌باشد.
شرکت های حمل و نقل
شرکت‌های حمل و نقل
  شرکت‌های حمل و نقل
شرکت‌های حمل و نقل

شرکت‌ها پس از اخذ مجوز فعالیت از شهرداری، اطلاعات رانندگان ثبت‌ نام شده را مشاهده و بررسی می‌نمایند. وظیفه نظارت بر عملکرد آنان، تخصیص سرویس، عقد قرارداد و... برعهده شرکت‌های حمل ونقل خواهد بود.
رانندگان
رانندگان
رانندگان
رانندگان

رانندگان متقاضی فعالیت در حمل ونقل دانش‌آموزی پس از ثبت ‌نام و دریافت مجوز فعالیت از شهرداری و اخذ برچسب سرویس مدرسه، تحت نظارت شرکت پیمانکار، مسئولیت حمل و نقل دانش‌آموزان را به عهده می‌گیرد.
درباره سپند
بیشتر بدانید