شرکت های مورد تایید در سامانه

# نام شرکت تلفن رانندگان تایید شده تاریخ صدور مجوز وضعیت
1 فرداد سیر البرز 021-44854519 0 ۱۴۰۱/۶/۲۸ فعال
2 خدمات مسافرتی راه پرستو 021-22440744 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
3 ارابه ران مدرسه 021-55702172 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
4 آوا سیرآرشا 021-44528923 0 ۱۴۰۱/۶/۳۰ فعال
5 تاکسی بیسیم تهران 021-40884397 0 ۱۴۰۱/۶/۲۸ فعال
6 ایمن سیر بهنام 021-44038592 0 ۱۴۰۱/۶/۲۸ فعال
7 اروند گشت اریا 021-02166680 0 ۱۴۰۱/۶/۳۰ فعال
8 تشريفات سير سبز شميران 021-88313742 0 ۱۴۰۱/۶/۳۰ فعال
9 باغ آسمون 021-77066409 0 ۱۴۰۱/۶/۲۷ فعال
10 مسافرتی تهران ری سحر 021-33392111 0 ۱۴۰۱/۷/۱۰ فعال
11 قائم سفر صالحان 021-66380307 0 ۱۴۰۱/۶/۲۸ فعال
12 افق سیر اریا 021-02144236 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
13 گیتی سیرکیهان 021-65031749 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
14 فرح پور سیر شمیران 021-22939987 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
15 پیشگام اطلس تدبیر 021-33082447 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
16 شاهین پیمایش میلاد 021-22769912 0 ۱۴۰۱/۶/۳۰ فعال
17 سما گشت آریا 021-66385299 0 ۱۴۰۱/۶/۲۷ فعال
18 موسسه سپهر آرمان وحدت 021-88751593 0 ۱۴۰۱/۷/۶ فعال
19 سروش آرش ایرانیان 021-44705758 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
20 صباگشت شمیرانات 021-26721412 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
21 پیمایش برخط به همراه 021-88991000 0 ۱۴۰۱/۷/۶ فعال
22 قصرشیرین گشت پاسارگارد 021-77945686 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
23 تعاونی چند منظوره ندای به آوران 021-33555820 0 ۱۴۰۱/۶/۲۹ فعال
24 گشت وسیر قوام 021-44928243 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
25 خودروسرویس شهر 021-6184112 0 ۱۴۰۱/۷/۱۰ فعال
26 موسسه ایمن سرویس پاسارگاد 021-55021584 0 ۱۴۰۱/۶/۳۰ فعال
27 جاوید ترابر مهر 021-77171453 0 ۱۴۰۱/۶/۲۸ فعال
28 میلاد سیر آراد 021-77325069 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
29 مهر گشت شکیبا 021-77171013 0 ۱۴۰۱/۶/۲۸ فعال
30 جاودان نیکو سیر 021-66037998 0 ۱۴۰۱/۷/۶ فعال
31 سفیر گیتی نورد 021-77889640 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
32 آریان بقای اندیشه 021-77646447 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
33 گیتی سیرشاهین گشت 021-66608767 0 ۱۴۰۱/۶/۳۰ فعال
34 کیان سیر بارمان 021-66100525 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
35 پيروزي گشت آوا 021-77647797 0 ۱۴۰۱/۶/۲۹ فعال
36 جهان ارمغان سپاهان 021-4469450 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
37 رهرو سیر قرن 021-55392706 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
38 جلوه سازان سامی 021-77864204 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
39 شرکت حمل و نقل راهپویان پایتخت سیر 021-77615310 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
40 شركت تعاوني اسايش گشت پرستو 021-44226393 0 ۱۴۰۱/۷/۲ فعال
41 راهیان سفرمهرایرانیان 021-02144861 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
42 راه اندیشان آرامش خاطر 021-09196068 0 ۱۴۰۱/۶/۲۸ فعال
43 صادقین ایرانیان ثمین 021-44298308 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
44 سفیر گشت مهر مهام 021-88041218 0 ۱۴۰۱/۶/۲۸ فعال
45 سرافراز گشت ایرانیان 021-44856348 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
46 آرین سرویس سامان 021-66503228 0 ۱۴۰۱/۷/۶ فعال
47 کیان سیر رشید 021-22339306 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
48 شرکت طلوع ارمغان دماوند 021-33839677 0 ۱۴۰۱/۶/۲۷ فعال
49 فرداگشت مهراباد 021-66046029 0 ۱۴۰۱/۶/۲۸ فعال
50 آسان گشت مهر پارسه 021-44300008 0 ۱۴۰۱/۷/۲ فعال
51 ایمان رفاه الوند سیر 021-33349499 0 ۱۴۰۱/۶/۲۹ فعال
52 همراه سیر عالیان 021-46054734 0 ۱۴۰۱/۶/۲۷ فعال
53 طلوع پوریا مهام نوین 021-44280575 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
54 پیشرو گستر اریکه 021-55403519 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
55 تک مانا سیر 021-33642856 0 ۱۴۰۱/۷/۹ فعال
56 دنیافیدارگشت 021-77338590 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
57 حسام سیر شمیرانات 021-22309500 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
58 نیوسادسفرشقایق 021-55356502 0 ۱۴۰۱/۶/۲۷ فعال
59 آسایش گشت پرستو 021-44000835 0 ۱۴۰۱/۶/۳۰ فعال
60 ایمن سیر افق نور 021-66028807 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
61 نوید رهرو احسان 021-77380553 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
62 پیشرو راه آسایش کهن 021-88567471 0 ۱۴۰۱/۶/۳۰ فعال
63 پیوند گشت پارسیان 021-77897816 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
64 حافظان آینده سازان ایرانیان 021-55086092 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
65 حمل و نقل سرزمین رها پایدار 021-22536872 0 ۱۴۰۱/۷/۱۱ فعال
66 تاکسی بیسیم تیراژه 021-44492727 0 ۱۴۰۱/۶/۲۷ فعال
67 پارسیان سفر بهران 021-55159305 0 ۱۴۰۱/۷/۶ فعال
68 همراهان تیزروپاسارگاد 021-22963574 0 ۱۴۰۱/۶/۲۷ فعال
69 اطلس گستر رهام 021-22810486 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
70 علامه معاصر 021-66930406 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
71 پیشگام ترابر سیاح 021-44461986 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
72 رهپویان ایرانیان صدرا 021-33141018 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
73 سفر گشت خورشید 021-44062173 0 ۱۴۰۱/۶/۲۷ فعال
74 پانیذ تاکسی مهر 021-44340287 0 ۱۴۰۱/۷/۴ فعال
75 آینده سازان راه بهشت فردا 021-66950376 0 ۱۴۰۱/۷/۶ فعال
76 غزال سفر توچال 021-22471950 0 ۱۴۰۱/۶/۲۸ فعال
77 آسان سیر فراهانی 021-44515384 0 ۱۴۰۱/۷/۲ فعال
78 تاکسی بی سیم راه پویان ایرانیان 021-33764001 0 ۱۴۰۱/۷/۴ فعال
79 مهدی گشت اریا 021-66374976 0 ۱۴۰۱/۶/۲۷ فعال
80 پیشرو مدرن ثابت 021-44392045 0 ۱۴۰۱/۷/۶ فعال